Home » O konferencji

O konferencji

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

DATA: 11-13 maja 2022 r.
MIEJSCE: Sopot, hotel Haffner, www.hotelhaffner.pl

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w najważniejszym w tym roku spotkaniu dla Szpitali, SPZOZów oraz prywatnych centrów medycznych. Our Hospitals – Challenges & Reality to jedno z najciekawszych wydarzeń dla kadry zarządzającej. Wydarzenie zrealizowane w międzynarodowej formule z tłumaczeniem symultanicznym, wyjątkowe miejsce w Hotelu Haffner przy sopockiej plaży oraz olbrzymia dawka merytoryki.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

MENEDŻEROWIE I DYREKTORZY SZPITALI, PRYWATNYCH CENTRÓW MEDYCZNYCH, KLINIK REHABILITACYJNYCH, ZARZĄDY SPÓŁEK MEDYCZNYCH, SPZOZ ORAZ OSOBY ZAINTERESOWANE ZARZĄDZANIEM W OCHRONIE ZDROWIA

GodzinaTemat Prezenter
9.50-10.00Uroczyste otwarcie Konferencji
Opening of the Conference
Katarzyna Kosik-Gajewska
Prezes SNKOZ
Paweł Rudnicki
Prezes Innova Business Internationale 
10.00-10.10Sesja NCSH / NCSH Session 
(wprowadzenie) / (introduction)
Daniel Eriksson / Marcin Kautsch
Nordic Center for Sustainable Healthcare
10.10-10.35Wprowadzenie do nordyckiej zrównoważonej opieki zdrowotnej
Introduction to Nordic Sustainable Healthcare
Daniel Eriksson
Nordic Center for Sustainable Healthcare
10.35-11.00Efektywność energetyczna i klimatyczna w Szwecji
Energy and climate efficiency in Sweden

Mikael Fjällström
senior business developer at Swedish Energy Agency
11:00- 11:25Zmniejszanie wpływu energii i klimatu w budynkach szpitalnych – studium przypadku ze szpitala Helsingborg w Szwecji
Reducing Energy and Climate Impact in Hospital Buildings – Case Study from Helsingborg Hospital in Sweden
Anna Vesterberg
Head of technical development Regionfastigheter Region Skåne
11.25-11.45Przerwa kawowa
Coffee break
11.45-12.10Inteligentne rozwiązania w zakresie energii i klimatu – Grønnköpingkið
– najbardziej zielony szpital na świecie / Platforma internacjonalizacji inteligentnej opieki zdrowotnej w zakresie energii i klimatu
Energy and climate smart solutions – Grønnköpingkið – worlds greenest hospital / Platform for internationalization of energy and climate smart healthcare
Johannes Brundin
Nordic Center for Sustainable Healthcare
12.10-13.00Przykłady z rozwiązań inteligentnych w zakresie energii i klimatu;
4-5 przypadków z krajów skandynawskich
Examples from energy and climate smart solutions;
4-5 cases from Nordic countries

Jonas Lundh,
Medclair
Johan Berhin,
Green Furniture
Klas Berglöf
, ClimaCheck
13.00-14.00Obiad
Lunch
14.00-14.05Sesja Projektu EcoQUIP+ (wprowadzenie)
EcoQUIP + Project Session (introduction)
Marcin Kautsch
Ekspert oceniający projekty w ramach Horizon Europe
14.05-14.30Historia i przyszłość innowacyjnych zamówień publicznych: co jest możliwe?
History and future of innovative public procurement: what is possible?
Marcin Kautsch
Ekspert oceniający projekty w ramach Horizon Europe
14.30-14.55Projekty innowacyjne realizowane przez ZOZ Sucha Beskidzka: RES Hospitals, EcoQUIP
Innovative projects implemented by ZOZ Sucha Beskidzka: RES Hospitals, EcoQUIP,
Monika Wróblewska-Polak
ZOS Sucha Beskidzka, Projekt EcoQUIP+ / Sucha Beskidzka Hospital, EcoQUIP+ Project
14.55-15:20Projekty innowacyjne realizowane przez ZOZ Sucha Beskidzka: EcoQUIP+
Innovative projects implemented by ZOZ Sucha Beskidzka: EcoQUIP+
Kamila Zientek
ZOS Sucha Beskidzka / Projekt EcoQUIP+
15:20-15:40Przerwa kawowa
Coffee break
15:40-15:55Bezpieczne i zrównoważone szpitale dla opieki zdrowotnej przyszłości – skoncentruj się w szczególności na salach operacyjnych.
Safe and sustainable hospitals for the healthcare of the future – focus in particular on operating theaters.
Jukka Vasara
Vice President of Granlund Group and the Chairman of Integrated Hospital Design Alliance (IHDA)
15.55-17.00Dyskusja panelowa: Energia, zrównoważony rozwój, współpraca
Panel discusssion: Energy, sustainability, collaboration
Marcin Kautsch – moderator
Ekspert oceniający projekty w ramach Horizon Europe
17.00-17.30Przerwa dla uczestników / Coffe break
17.30-19.00Walne Zebranie Członków SNKOZ
General Meeting of SNKOZ Members
20.00-24:00Uroczysta kolacja
Gala & Dinner
GodzinaTemat Prezenter
09:00-09:10Otwarcie II dnia konferencji
Opening of the 2nd day of the conference
Katarzyna Kosik-Gajewska
Prezes SNKOZ
Paweł Rudnicki
Prezes Innova Business Internationale 
09:10-09:35Projektuj, buduj zarządzaj – BIM-owe lekarstwo w inwestycjach służby zdrowia – Case study
Design, build, manage – BIM medicine in health care investments – Case study
Paweł Wierzowiecki
09:35-10.00Gospodarka odpadami
Waste management
Igor Madej
Członek SNKOZ
10.00-10.15Nowoczesne kabiny ciszy w podmiocie leczniczym
Modern silence cabins in a health facility
Waldemar Lipiński
Prezes Dor-Med
10.15-10.40Nowa ustawa o jakości w ochronie zdrowia – analiza i wnioski jej stosowania
The new act on quality in health care – analysis and conclusions of its application
Georg Jankowski
Prezes IQS Med, były Prezes Firmy Dekra
10:40-11:05Zarządzanie interwencyjne w podmiocie leczniczym. Wymóg czasu, potrzeba adaptacji organizacji do warunków otoczenia
Intervention management in a medical entity. Time requirement, the need to adapt the organization to the environmental conditions
dr Piotr Karniej
doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, członek zespołu badawczego GRUPAC
11.05-11.35Kryteria wyboru systemu wentylacyjnego dla sal operacyjnych na przykładzie wybranych realizacji: HCP Poznań, CKD Łódź, WCZD Poznań
Criteria for selecting a ventilation system for operating theaters on the example of selected implementations: HCP Poznań, CKD Łódź, WCZD Poznań
Bartosz Kaczmarek, Paweł Borowiecki
Halton Oy, Finlandia
11.35-12.00Prawo medyczne – jakie zmiany I wyzwania czekają podmioty lecznicze w 2022 roku
Medical law – what changes and challenges await medical entities in 2022
Agnieszka Pietrzak / Dominika Kołodziejska Koza
Partnerzy Kancelarii adwokackiej APDK
12.00-12.15Przerwa kawowa
Coffee break
12.15-12.40Sesja STOMOZ: Zarządzanie podmiotem leczniczym w dobie pandemii – studium przypadków na bazie własnych doświadczeń
STOMOZ session: Managing a medical entity in the age of a pandemic – a case study based on own experience
dr Iwona Mazur
Prezes Zarządu Oddz. Dolnośląskiego STOMOZ) – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Uniwersytet medyczny we Wrocławiu
Andrzej Sokołowski
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych
12.40-13.05Kompleksowo czy etapowo? Formuła wybuduj i wyposaż
Comprehensive or in stages? Build and equip formula
Adam Sokołowski
Dyrektor Działu w Dyrekcji Budownictwa Medycznego.
13.20-13:35Obniżenie ryzyka i kosztów opieki poprzez innowacyjne rozwiązania w łazienkach szpitalnych. Przykłady dobrych praktyk w Polsce i w Danii.
Lowering the risk and cost of care through innovative solutions in hospital bathrooms. Examples of good practices in Poland and Denmark.
Dr inż. arch. Jan P. Cieśla
Pressallit, Dania
13:35-13:50Realizacja inwestycji – sztuka czy pragmatyzm?
Investment implementation – art or pragmatism?
Michał Marek
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno – Technicznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
13:50-14.00Zakończenie konferencji
End of The Conference
Katarzyna Kosik-Gajewska
Prezes SNKOZ
Paweł Rudnicki
Prezes Innova Business Internationale 
14:00-15:00Obiad
Lunch