Home » Prelegenci

Prelegenci

Marcin Kautsch – konsultant i trener z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej, oceną zakładów opieki zdrowotnej, innowacyjnymi zamówieniami publicznymi i problematyką energii w szpitalach oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Koordynator międzynarodowych projektów finansowanych przez Bank Światowy, USAID, Komisję Europejską oraz programów krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym. Autor i współautor ww. programów, publikacji w prasie naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz z zarządzania w ochronie zdrowia. Ekspert programów ramowych Komisji Europejskiej – Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa w obszarze Badania i Innowacje.

Paweł Wierzowiecki, MBA – od 25 lat kieruje zespołami projektowymi, planującymi złożone technicznie i formalnie inwestycje publiczne i prywatne. W swoim portfolio zawodowym ma kilkaset, zakończonych sukcesem inwestycji z sektorów: ochrony zdrowia, administracji rządowej, rewitalizacji przestrzeni miejskich , przemysłu i inwestycji komercyjnych. Korzystając ze swoich doświadczeń w obsłudze kontraktów krajowych i zagranicznych propaguje na rynku polskim nowoczesne metody zarządzania projektami  „Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia” (IPD, Integrated Project Delivery), „Cyfrowego Budownictwa” i BIM. Ukończył Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Współautor podręcznika PWN pt. „BIM w praktyce”. Inicjator Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM.

Obecnie kieruje m.in. projektami rozbudowy „Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego” w Warszawie oraz budowy nowego kompleksu „Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii” we Wrocławiu, realizowanymi przez firmę Graph’it.

Katarzyna Kosik Gajewska – Obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim. 
Poprzednio około 3 lat Pełnomocnik ds. Inwestycji i ds. Organizacyjno-prawnych w Zagłębiowskim Centrum Onkologii – Szpital Specjalistyczny im. św. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej kierownik Sekcji Umów i Obsługi Prawnej Działu Prawnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada doświadczenie głównie w zakresie inwestycji i modernizacji w jednostkach ochrony zdrowia a także sporządzania umów gospodarczych dotyczących specjalistycznego sprzętu medycznego. Współpracowała z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym” jako współautorka publikacji dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej pod kątem różnych zagadnień prawnych. Od 2014 roku prezes Stowarzyszenia SNKOZ, którego celem jest konsolidacja środowisk niemedycznej kadry ochrony zdrowia i placówkami leczniczymi w celu budowania nowej jakości i nowego wizerunku świadczeń zdrowotnych.

Stefan Märke – Senior Consultant, walkerproject ag, Switzerland, Starszy consultant, walkerproject ag, Szwajcaria

Anna Bodgan, PhD – TNO, Netherlands), Dr Anna Bodgan – TNO, Holandia), Professor of WUT, employed at the Faculty of Building Installations, Hydrotechnics and Environmental Engineering of the Warsaw University of Technology, Vice -president of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians, member of the Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA). Profesor Politechniki Warszawskiej, zatrudniona na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Federacji Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewania, Wentylacji i Klimatyzacji (REHVA).

Igor Madej, Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej. Kierownik Bloków Operacyjnych Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. od lat zaangażowany w projekty budowy jednostek szpitalnych jako świadomy użytkownik i doradca rozwiązań przyjaznych użytkownikowi i bezpiecznych dla pacjenta. Jest również audytorem systemów jakościowych, a także miłośnikiem krzewienia wiedzy, piękna i fotografii.

Georg Jankowski – obecnie jest Dyrektorem zarządzającym IQS CERT jest Dipl. Ing. Georg Jankowski. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał na wszystkich szczeblach zarządczych w takich firmach jak: Kraftwerk Union Berlin, Deutsche Industrie Werke GmbH oraz Lufthansa AG.

Od roku 1990 jako rzeczoznawca TÜV Nord e.V. Hamburg realizował audity systemów zarządzania dla TÜV Cert oraz prowadził szereg wykładów i szkoleń na terenie Niemiec. Jest ekspertem w dziedzinie systemów zarządzania i certyfikacji produktów. Od roku 1996 zatrudniony był w DEKRA AG. W roku 2001 założył jednostkę certyfikującą DEKRA Certification Sp. z o.o., w której był wieloletnim Prezesem Zarządu.

W maju 2012 roku został laureatem ogólnopolskiego plebiscytu „Człowiek Jakości ISO Roku 2011”, którego celem był wybór osoby, która w roku 2011 wniosła znaczący dorobek dla rozwoju zarządzania w naszym kraju.

Agnieszka Pietrzak – adwokat, prowadzi Kancelarię Adwokacką APDK w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze prawnej z zakresu prawa ochrony zdrowia, w tym w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez NFZ oraz dotyczących kontraktowania.

Dominika Kołodziejska – Koza – adwokat w Kancelarii Adwokackiej APDK Agnieszka Pietrzak w Warszawie. Ma doświadczenie w doradzaniu międzynarodowym koncernom farmaceutycznym działającym na polskim rynku. Doradza podmiotom prowadzącym działalność leczniczą w bieżącej działalności, kwestiach regulacyjnych. Bierze udział w sporach przeciwko NFZ. Doświadczenie zdobywała w polskich biurach międzynarodowych kancelarii.

Michał Marek – posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia pionami finansowymi oraz technicznymi. Od 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno – Technicznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie nadzoruje wielomilionowe inwestycje oraz zarządza infrastrukturą uniwersytecką wraz z aparaturą badawczą i naukową. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w takich instytucjach jak Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, Łódzka Regionalna Kasa Chorych, Ministerstwo Zdrowia, czy Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka. Jest specjalistą w zarządzaniu finansami i inwestycjami. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, dyplomowany audytor wewnętrzny.

Daniel Eriksson – jest założycielem Nordyckiego Centrum Zrównoważonej Opieki Zdrowotnej. Od 20 lat zajmuje się zrównoważonym rozwojem opieki zdrowotnej w różnych środowiskach. Prowadził liczne projekty na trzech kontynentach, współpracował ze szpitalami, uniwersytetami, rządami, regionami i firmami w tej dziedzinie. Jest także dyrektorem generalnym TEM na Uniwersytecie w Lund i zajmuje stanowisko dyrektora ds. badań w grupie Beside you we Włoszech. Nordyckie Centrum Zrównoważonej Opieki Zdrowotnej zostało założone w 2015 roku i liczy 120 członków z 17 krajów. Misją NCSH jest podnoszenie świadomości na temat zrównoważonej opieki zdrowotnej, pobudzanie innowacji, dostarczanie najlepszych rozwiązań do krajów nordyckich i dostarczanie nordyckich rozwiązań światu.

Mikael Fjällström – Senior business developer – Szwedzka Agencja Energetyczna

Szwedzka Agencja Energetyczna przewodzi procesowi przejścia społeczeństwa na zrównoważony system energetyczny, dostarczając faktów, wiedzy i analiz dostaw i wykorzystania energii w Szwecji, a także działa na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii. Finansowane są z nich badania nad nowymi i odnawialnymi technologiami energetycznymi, inteligentnymi sieciami oraz pojazdami i paliwami transportowymi przyszłości. Wspierają również rozwój biznesu, który pozwala na komercjalizację innowacji związanych z energią i zapewniają, że obiecujące rozwiązania cleantech mogą być eksportowane. Również oficjalne statystyki energetyczne oraz zarządzanie instrumentami, takimi jak System Certyfikatów Energii Elektrycznej i Unijny System Handlu Emisjami, należą do ich krajowych obowiązków.

dr Iwona Mazur (Prezes Zarządu Oddz. Dolnośląskiego STOMOZ) – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wieloletni dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wykładowca akademicki, ekspert oceniający w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ekspert w dziedzinie zarządzania i organizacji zdrowia psychicznego, organizacji opieki środowiskowej, promocji zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii dzieci i młodzieży. W swoich badaniach koncentruje się także na problematyce zdrowia psychicznego w Europie, w szczególności w kontekście migracji i uchodźctwa.

dr Piotr Karniej (STOMOZ Oddz. Dolnośląski) – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, członek zespołu badawczego GRUPAC (Grupo de Investigatión en Cuidados) na Uniwersytecie La Rioja (Logrono, Hiszpania). Kierownik działu obsługi pacjenta, asystent medyczny w podmiocie leczniczym. Konsultant w dziedzinie zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa danych w ochronie zdrowia, ekspert oceniający w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autor i współautor licznych publikacji naukowych w dziedzinie zdrowia publicznego, epidemiologii, organizacji ochrony zdrowia. Wykładowca akademicki, certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce wykluczenia w zakresie zdrowia, epidemiologii HIV/AIDS, koordynacji opieki zdrowotnej i zarządzaniu dostępnością do świadczeń zdrowotnych.

Dr inż. arch. Jan P. Cieśla – Specjalista w zakresie zdrowia i dostępności w architekturze. WELL Faculty, członek Task Force on COVID-19 and Other Respiratory Infections przy WELL Building Institute. Współtwórca Wzorcowego Mieszkania Seniora MIMOWIEKU, pierwszego w Polsce mieszkania w koncepcji active aging.  Ekspert w dziedzinie certyfikacji prozdrowotnego charakteru budynków (pierwsza w Polsce certyfikacja WELL) i poprawy efektywności przestrzeni miejsc pracy (project manager realizacji siedzib BURO HAPPOLD w Warszawie i w Berlinie). Autor publikacji w zakresie projektowania dla osób z niepełnosprawnościami. Ekspert programów ramowych Komisji Europejskiej – Horyzont 2020.

Jukka Vasara jest wiceprezesem Granlund Group i przewodniczącym Integrated Hospital Design Alliance (IHDA). Jego zadaniem jest kierowanie i rozwijanie projektu szpitala i pomieszczeń czystych w Granlund. Jukka Vasara kierował ponad 10 projektami szpitali w Finlandii i kilkoma projektami pomieszczeń czystych w Finlandii, Chinach, Indiach, Rosji i Wielkiej Brytanii. Jest członkiem komitetu europejskiej grupy roboczej ds. norm CEN/TC156WG18 „Wentylacja w szpitalach”, a także członkiem międzynarodowej grupy roboczej ISO/TC 209 ds. standardów pomieszczeń czystych.

Granlund jest fińskim liderem na rynku projektowania MEP. Poza Finlandią Granlund prowadzi działalność między innymi w Azji, na Bliskim Wschodzie, w krajach skandynawskich i bałtyckich oraz w Wielkiej Brytanii. Zatrudniamy 1200 ekspertów. Kluczowym celem Granlund jest uczynienie nieruchomości bardziej funkcjonalnymi i inteligentniejszymi oraz poprawa samopoczucia ludzi w środowisku zabudowanym.
Integrated Hospital Design Alliance łączy najwyższe nordyckie doświadczenie w projektowaniu szpitali, od analityków opieki zdrowotnej i architektów szpitali po specjalistów ds. projektowania i zarządzania budową HVAC. www.ihda.fi